Sèvis Finansye Fonkoze (SFF), S.A. se yon konpayi mikwofinans Ayisyen ak yon doub objektif: nou vize pou leve fanmi ak kominote soti nan povrete pandan n ap opere nan yon fason finansyèman endepandan.
SFF ofri prè mikwo ak ti biznis, pwodwi ekonomi, sèvis transfè lajan entènasyonal ak domestik, sèvis echanj lajan, sèvis peyewòl ak plis ankò. Pwodwi prè nou yo fèt pou adrese bezwen finansye kliyan nou yo, kote yo ka ye nan vwayaj yo pou soti nan povrete.
SFF ak Fanmi Fonkoze
Fanmi Fonkoze: Byenke SFF se yon antite apa epi opere biznis li konsa, li se yon patnè ak de òganizasyon “sè” yo: Fonkoze Fondasyon ak Fonkoze USA. Ansam, twa antite yo travay ansanm pou reyalize yon misyon: pou bay Ayisyen – sitou fanm – ak sèvis finansye ak devlopman pou leve fanmi yo soti nan povrete.
Katye Jeneral SFF
Sèvis Finansye Fonkoze
119 Avenue Christophe
Port-au-Prince, Haiti
Rele de Etazini: 1 (800) 293-0308
Ayiti: (509) 2816-2050 ou byen 505 si ou gen Digicel

Ekip Lidèship

Dominique Boyer, Direktè Jeneral Ekzekitif

Byenveni nan Sèvis Finansye Fonkoze, pyè angilè nan ranfòsman ekonomik an Ayiti. Mwen onore pou m salye ou kòm CEO nan yon enstitisyon ki angaje ak pasyon nan misyon nou pou soulaje povrete atravè bay enklizyon finansye. Nan Fonkoze, nou kwè nan fòs ak detèminasyon pèp Ayisyen an, e nou dedye tèt nou pou ofri yon seri de sèvis finansye ki adapte ak bezwen inik kominote nou an. Soti nan prè mikwokredi ak kont epay, rive nan asirans ak sèvis transfè lajan, objektif nou se ankouraje kwasans dirab e pèmèt chak endividyèl ak antreprenè rive nan potansyèl maksimòm yo. Vin jwenn nou nan vwayaj transfòmasyon sa a, pandan nou travay ansanm pou konstwi yon avni pi klere e pi prospè pou Ayiti.
Sèvis Finansye Fonkoze,  Konsèy Administrasyon
Marlise Voltaire, Manadjè Operasyon Zonal (Nò)
Alexandre Hector, Manadjè Operasyon Zonal (Sid)
Lissa Petit De, Direktè Finans
Marie Claire Dorcely, Direktè Resous Imèn
Pelex Flereme, Direktè Legal/Konfòmite
Esther Jean-Paul, Responsab Odit Entèn
Bernie Jean, Manadjè Sant Kontak
Jean Jackson Platel, Manadjè IT/MIS
Esthebe Charles, Manadjè Kontwòl Entèn
Sèvis Finansye Fonkoze, S.A. Konsèy Administrasyon
Brian Kearney-Grieve, Prezidan
Mary Joe Sentner, Vis Prezidan
Maurice Chavannes, Sekretè
Marilyn Arbuthnott
Damian Blackburn
Dominique Boyer
Florence Dejean
Geneviève Michel
Guy Paraison
Pè Joseph B. Philippe, CSSp
Steve Wardle
Fonkoze, S.A. Konsèy Administrasyon
Julian Schroeder, Prezidan
Guy Paraison, Vis Prezidan
Deanna Durban, Sekretè
Damian Blackburn
Pè Joseph B. Philippe, CSSp
Steve Wardl