Bay biznis ou jarèt avèk sèvis finansye espesyalize nou yo.

Sèvis Finansye Fonkoze

119 Avenue Christophe, Port-au-Prince, Haiti, US: 1(800)293-0308, Haiti:(509)2816-2050

Prè

Pwogram prè nou yo fèt pou edem grandi biznis ou, yo ofri solisyon finansye aksesib ak adapte pou ankouraje kwasans ak siksè endividyèl ak ti biznis nan kominote nou an. klike pou plis enfo

Kont Epay

Pwogram kont epay nou an ofri yon fason sekirize ak pratik pou moun ak biznis pwoteje avni yo, li ankouraje estabilite finansyè ak kwasans atravè abitid sere lajan ak disiplin. aprann plis

Pewòl

Sèvis pewòl nou yo senplifye pwosesis konpansasyon pou biznis yo, asire peman alè bay anplwaye yo, pandan y ap konfòme yo ak tout egzijans regilasyon yo. rantre pou plis enfo

Sèvis transfè

Pwogram transfè lajan nou an ofri yon fason serye ak sekirize pou moun voye ak resevwa lajan entènasyonalman, li fasilite koneksyon ak fanmi w e zanmi w. klike pou plis enfo

Sikisal Fonkoze

Fonkoze ak 44 branch li yo kouvri prèske tout zòn Ayiti. Sa pèmèt ke anpil Ayisyen gen aksè a sèvis finansye, ak sèvis ki ka ede yo devlope. klike pou tout branch yo

Nouvèl

Rete enfòme ak dènye devlopman yo nan Fonkoze pandan nou kontinye bay pouvwa a kominote yo e ankouraje enklizyon finansye atravè nasyon an. rantre nan paj nouvèl la