Prè

Ti  Kredi: Pwodwi prè sa a ofri fanm yon ti prè inisyal de HTG 3,000 (anviwon $35), peryòd remèt pi kout ak sipò adisyonèl de Ofisye Prè yo ki gen ladan fòmasyon Edikasyon ak ladrès biznis. Yon fwa yo fin remèt premye prè a, yo kalifye pou gradye nan Kredi Gwoup Solidarite.


Solidarite: Kredi Gwoup Solidarite se pwogram prensipal SFF la. Gwoup senk fanm òganize tèt yo an Gwoup Solidarite ki prete ansanm.

Ak prè 6 mwa ki kòmanse ant HTG 3,000 (anviwon $35) ak HTG 6,000 (anviwon $75), fanm yo ka grandi nan pwogram nan jiskaske yo ap prete sòm jiska HTG 60,000 (anviwon $740) pou sis mwa. Gwoup yo reyini de fwa pa mwa pou fòmasyon nan alfabetizasyon, biznis ak lòt edikasyon epi pou remèt prè.


Kredi Endividyel Nan Sant: Kredi Endividyèl nan sant se yon pwodwi prè endividyèl ki delivre tou bay fanm nan yon sant kredi. Entwodwi an 2015, li pèmèt fanm yo pran prè endividyèl pi gwo men toujou benefisye de sipò estrikti kominote ki bay nan sant kredi a. Anpil kliyan gradye nan pwodwi sa a soti nan yon prè gwoup. Nou ofri tou fleksibilite pou kliyan ak pi gwo biznis yo kòmanse dirèkteman ak pwodwi sa a. Prè sis a nèf mwa kòmanse nan HTG 15,000 (anviwon $185) e rive jiska HTG 100,000 (anviwon $1,235).


Devlopman Biznis & SME: Prè sa yo se prè endividyèl pi gwo ak tèm jiska 24 mwa e yo divize an senk kategori depann sou montan prè yo kòmanse nan HTG 45,000 (anviwon $555) e monte jiska HTG 6,500,000 (anviwon $80,245). Prè sa yo ede kliyan yo vin pati nan ekonomi fòmèl la epi kreye djòb nan zòn kote gen travay limite.