Pwodwi Epy

SFF kounye a ofri de kalite pwodwi depo nan Goud Ayisyen ak Dola Ameriken. Kliyan ekonomi SFF yo varye soti nan moun ki pa janm te gen yon kont ekonomi anvan rive nan biznis fòmèl, lekòl, legliz, ak ONG.

Kont Epay Passbook

Kont ekonomi livrèt fonksyone tankou kont depo sou demann nòmal. Kliyan yo ka aksede ekonomi yo nan nenpòt nan 44 branch SFF yo.

Ekonomi an Goud: To Enterè Anyèl 0.5% 

Ekonomi an Dola: To Enterè Anyèl 0.10%

Depo a Tèm

Depo a Tèm konpòte tankou sètifika depo. Kliyan yo depoze Goud Ayisyen oswa Dola Ameriken nan kont bloke ki bay yon to fiks sou yon kantite tan espesifye.

Aplikasyon pou ouvri yon kont (Tou de fòm yo dwe ranpli e soumèt)